Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Netværksplejefamilie

Her kan I læse om det at være netværksplejefamilie, om kurser, løn og udgifter ved forsørgelsen af barnet.

Netværksplejefamilie er en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk.

Dét som kendetegner netværksplejefamilien er altså, at der allerede inden der træffes beslutning om anbringelse/aflastningsordning, er en nær relation mellem barnet og netværksplejefamilien. Denne relation spiller en afgørende rolle for godkendelsen af netværksplejefamilien. Fordi netværksplejefamilien er båret af slægtskab eller nære relationer betragtes netværkspleje ikke som et professionelt lønnet arbejde.

Netværksplejefamilier modtager således alene et beløb til dækning af udgifter forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder.

Netværksplejefamilie

Kurser for netværksplejefamilier
Der udbydes særlige kurser for netværksplejefamilier. For eksempel er det for nogle netværks- eller slægtsplejefamilier følsomt og sårbart at blive undervist i, hvilke udviklingsmæssige konsekvenser omsorgssvigt kan have for et barn, hvis det er ens egen datter, som har udøvet omsorgssvigt. Det synes mere trygt at tale om sådanne svære emner med andre som befinder sig i sammenlignelige situationer.

Vedrørende løn
Som netværksplejefamilie (begrebet dækker også slægtsplejefamilie) modtager du ikke løn, idet det er din relation til barnet/den unge, som er afgørende for at forholdet kan etableres.

Vedrørende udgifter til plejebarnets forsørgelse
Som netværksplejefamilie får du udbetalt samme faste beløb til kost- og logibeløb til plejebarnets forsørgelse, som andre plejefamilietyper.

Lovens hensigt med netværksfamilier er dog, at plejebarnet sidestilles fuldt ud med andre børn i familien. Det betyder, at kommunen skal dække udgifter som medvirker til, at plejebarnet kan indgå i familiens almindelige livsførelse, og som ikke kan forventes dækket af kost- og logibeløbet.

Det er hensigten med lovens bestemmelser, at der skal kompenseres for de merudgifter, et ekstra familiemedlem repræsenterer.

Der kan i særlige tilfælde og for en kortere periode ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du af hensyn til barnets trivsel og udvikling er nødt til at være hjemme på fuldtid eller nedsætte din arbejdstid.

Klageret
Som netværksplejefamilie har du klageret over kommunens afgørelser vedrørende udgiftsdækning og tabt arbejdsfortjeneste. Du har derfor ret til en skriftlig begrundet afgørelse samt klagevejledning i disse spørgsmål.

 

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394