Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

aflastningsfamilie

Her kan i læse om, hvad det vil sige, at være ansat som aflastningsfamilie.

Hvad er en aflastningsfamilie?

Aflastningsfamilier er en foranstaltning til børn og unge, der har behov for støtte og omsorg som supplement til den hverdag de har. Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at varetage omsorgen for et ekstra barn i deres hjem. Barnet eller den unge bor hos aflastningsfamilien i weekender - eksempelvis hver 2. eller hver 3. weekend, og i nogle tilfælde også en hverdag i ugen og på kortere ferieophold. Barnet har folkeregisteradresse hos sine forældre.

Som aflastningsfamilie bliver man aldrig en erstatning for barnets egen familie, men man kan blive et godt og vigtigt supplement.

Hvad er børnenes baggrund?  

Nogle af børnene kommer fra et hjem, hvor der kun er én forælder, eller hvor netværket er spinkelt, og barnet trænger til støtte, for at hverdagen i familien kan fungere. Der kan være tale om socialt belastede familier, hvor børnene har brug for et fast holdepunkt, indblik i andre hverdagsrutiner og nye indtryk.

I nogle tilfælde kan aflastningen forebygge en mere indgribende indsats som eksempelvis en anbringelse.

Der kan også være tale om børn, der har fysiske eller psykiske handicaps. Deres familier har ofte en krævende hverdag, hvor det kan være nødvendigt med et pusterum, så forældrene kan få lidt tid alene eller sammen med barnets eventuelle søskende.

Skal alt være anderledes?

Barnet vil ofte have stort behov for at indgå i et helt "almindeligt" familieliv.  Derfor skal I ikke nødvendigvis arrangere udflugter eller store sammenkomster, hver gang I har besøg. Stabilitet, omsorg, hverdagsrutiner og jeres familieliv er oftest det bedste, I kan give barnet.

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394