Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opgaver som plejefamilie

Der findes forskellige opgaver, som varetages af henholdsvis en almindelig plejefamilie, af netværksplejefamilien, den private døgnpleje, samt af aflastningsfamilien.

Fleksibel Plejefamilie

Døgnplejefamilie:

Døgnplejefamilie er en foranstaltning, hvor et barn kan bo og modtage omsorg og støtte gennem en længere periode og nogle gange resten af barndommen.

Netværksplejefamilie:

Netværksplejefamilie er en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk.

Privat døgnpleje:

Reglerne om privat døgnpleje er beskrevet i Servicelovens § 78.
For at modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder, skal der være udstedt en plejetilladelse til privat døgnpleje.


Aflastningsfamilie: 

Aflastningsfamilier er en foranstaltning til børn og unge, der har behov for støtte og omsorg som supplement til den hverdag de har. Barnet eller den unge bor hos aflastningsfamilien i weekender - eksempelvis hver 2. eller hver 3. weekend, og i nogle tilfælde også en hverdag i ugen og på kortere ferieophold. Barnet har folkeregisteradresse hos sine forældre.

Læs mere ved at anvende menuerne til venstre.

 

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394