Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kurser og supervision

Her kan I læse om ret og pligt til uddannelse og supervision, når man er plejefamilie.

2 uddannelsesdage om året
Plejefamilien har ret og pligt til at gennemføre to hele uddannelsesdage pr. år.
Uddannelsesdagene skal tilrettelægges i samarbejde med Familieplejen. Uddannelsen rettes mod læring i forhold til den opgave, plejefamilien løser.
Uddannelsesdagene kan være internt tilrettelagt i Ikast-Brande Kommune.

Ønsker plejefamilien uddannelse, som ikke er godkendt af Familieplejen, betales uddannelsesdagene af plejefamilien selv.

Supervision
Plejefamilier, som løser døgnopgaver har ret og pligt til at modtage supervision. I Ikast-Brande Kommune vil Familieplejen varetage supervisionen.
Der vil være tale om kontinuerlig supervision, som rettes mod, at man som plejefamilie kvalificeres til at løse den konkrete opgave.
Som plejefamilie tildeles man en eller to supervisorer, som det tilstræbes i en længere periode varetager supervisionen. Dog vil der ud fra et princip om udvikling og forandring ske skift mellem de forskellige familieplejekonsulenter.

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394