Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad skal I kunne som plejefamilie

Her kan I læse om krav og forventninger, i forhold til at være plejefamilie.

Kommunal Plejefamilie

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som plejefamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i. Nogle børn har mest af alt brug for trygge og stabile rammer, mens andre har behov, der kræver, at I som plejefamilie har nogle særlige erfaringer eller kompetencer.

Men generelt har Familieplejen i Ikast-Brande Kommune følgende forventninger til plejefamilier:

  1. I skal have plads, tid, overskud i jeres familie
  2. egne børn skal være over tre år
  3. kunne tilbyde barnet stabile og trygge rammer, så barnets udvikling kan ske i et omsorgsfuldt miljø
  4. at begge plejeforældre kan etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg kontinuitet
  5. respektere barnets ret til medbestemmelse
  6. respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie
  7. kunne samarbejde med barnets forældre og netværk samt offentlige myndigheder
  8. I kan reflektere over egen praksis, med henblik at kunne ændre denne, så barnets trivsel sikres bedst muligt

Der er ifølge vejledning, LINK til KLS vejledning, forskellige områder som skal afdækkes, inden der kan udstedes en generel godkendelse. Dette vil ske i en undersøgelse.

 

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394