Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansættelse og løn

Her kan I læse om, hvordan der laves en kontrakt, når man bliver plejefamilie, samt hvordan en plejefamilie aflønnes.

Ansættelse
Plejefamilier som samarbejder med Ikast-Brande Kommune, ansættes på en kontrakt og aflønnes med vederlag.
Kontrakten og ansættelsen foretages i et samarbejde mellem, Ikast-Brande Kommunes Familierådgivning af dén familierådgiver, der er tilknyttet barnet, samt Familieplejen.

På kontrakten fremgår de aftaler, der individuelt aftales omkring det enkelte barn fx

  1. Hvornår der gives kørselsbidrag
  2. Ferieafholdelse
  3. Forsikring hvis plejebarnet forvolder skade på plejefamiliens indbo
  4. Hvem der henter og bringer barnet
  5. Tavshedspligt

Løn
Løn fastsættes med vederlag
1 vederlag = 134 kroner pr. døgn

Vederlagsfastsættelsen afgøres af barnets belastningsindikatorer og af plejefamiliens samlede omfang af øvrigt arbejde (fuldtidsarbejde, arbejde uden for hjemmet)

 

I denne håndbog, kan I læse mere om at arbejde som plejefamilie for Ikast-Brande kommune:

/media/11354235/haandbog-for-plejefamilier.pdf

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394