Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er en plejefamilie?

Her kan I læse om, hvad det vil sige, at være ansat som plejefamilie.

At vaere plejefamilieEn ekstra hånd at holde i, en ekstra skulder at læne sig op ad eller et ekstra øre at tale til. Som plejefamilie kan I, med jeres familieliv som vigtigste redskab, bidrage med nærhed, trygge rammer og støtte til et eller flere børn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos deres familie.

Men omsorg og nærvær er langt fra nok. Plejefamilier skal være voksne, der kan holde til lidt af hvert. Holde til og af børn og unge, der har skrammer og kant. Og til frustrationer og udfordringer, der i perioder kan fylde meget i familielivet.

Hvorfor anbringes børn i plejefamilier?
Formålet med at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie er at tilgodese barnets behov for tryghed, stabilitet og omsorg - og i nogle tilfælde erfarne, professionelle og gode hænder, der har kompetencen til at tackle store udfordringer, handicaps eller lignende.

Engagement på fuld tid
Plejefamilier har et eller flere børn i fuldtidspleje. Det er ikke et traditionelt arbejde som  lønmodtager, men det kræver dit engagement på fuld tid. Barnet eller børnene har folkeregisteradresse hos plejefamilien, bor der fast hele året og har sit hverdagsliv der, men ser som oftest også forældrene, der fortsat har forældremyndigheden.
Plejefamilien skal være en del af alle de aktiviteter og mennesker, der er i barnets liv, og samtidig skal den acceptere, at plejeforholdet både kan ophøre, måske endda ende brat, og modsat at barnet kan blive boende hos plejefamilien resten af sin barndom og i sin ungdom.

Familieplejen
Kirkegade 20
DK-7430 Ikast
Tlf. 99604394